Doporučujeme z nabídky

Skladem novinka
527 Kč
 
Skladem novinka
Skladem novinka
753 Kč
 
Skladem novinka
645 Kč
 
Skladem novinka
227 Kč
 
Skladem novinka
Skladem novinka
Skladem novinka
Skladem novinka
Skladem novinka
Skladem novinka
Na dotaz novinka
Skladem novinka
6.250 Kč
 
Skladem novinka
Skladem novinka
Skladem novinka
2.558 Kč
 
Skladem novinka
Skladem novinka
Skladem novinka
802 Kč
 
Skladem novinka
Skladem novinka
Skladem novinka
1.058 Kč
 
Skladem novinka
Skladem novinka
Skladem novinka
Skladem novinka
Skladem novinka
Skladem novinka
Skladem novinka
1.106 Kč
 
Skladem novinka
Skladem novinka
Skladem novinka
Skladem novinka
Loading...

Seznamte se více se skandinávským designem

5.5.2017

 

Více »

Pravidla soutěže - minikurz

Úplná pravidla soutěže „Minikurz-soutěž“

1. Pořadatel a vyhlašovatel soutěže

Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je provozovatel e-shopu LalaDesign.cz Darina Pavlíčková.(dále jen „pořadatel“), se sídlem Malostranská 444

375 01 Týn nad Vltavou, Česká republika, IČ 71824219.

Pořadatel tímto stanoví závazná pravidla soutěže (dále jen „pravidla soutěže“), jimiž jsou účastníci soutěže povinni se řídit.

2. Termín a způsob konání soutěže

Soutěž je realizována prostřednictvím facebookové stránky pořadatele na internetové adrese https://www.facebook.com/laladesigncz/?fref=ts, a to v období od 28.7.2017 do 21.8.2017  (dále jen „doba trvání soutěže“).

3. Účastník soutěže

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba, která úplně, pravdivě,  řádně a v době trvání soutěže splní veškeré stanovené podmínky účasti v soutěži specifikované v bodě 4 těchto pravidel soutěže (dále jen „soutěžící“). Pořadatel  si vyhrazuje právo závazně posoudit, zda ke splnění podmínek stanovených pořadatelem pro účast v soutěži v bodě 4 těchto pravidel soutěže jednotlivými soutěžícími došlo.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele, jakož i osoby jim blízké ve smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „vyloučená osoba“). V případě, že se výhercem stane vyloučená osoba, nemá tato osoba nárok na výhru.

Stejně tak nevznikne soutěžícímu nárok na výhru v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži podle bodu 4 těchto pravidel, či soutěžící jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeni, resp. budou ze soutěže vyřazeni a na jejich místo nastoupí soutěžící, který se postupem dle těchto pravidel soutěže umístil jako další v pořadí. Zvítězil-li soutěžící podvodně či zvítězil-li v důsledku porušení těchto pravidel soutěže, nárok na výhru mu nevzniká.  

4. Průběh a podmínky soutěže

Soutěž probíhá po dobu trvání soutěže každý den. Podmínkou zařazení do soutěže je zaslání vlastní fotografie ze svého domu či bytu na e-mail info@laladesign.cz. 

Soutěžní fotografie budou z veřejněny na adrese www.laladesign.cz a na facebookovém profilu www.facebook.com/laladesigncz/?fref=ts.

 

Ze zaslaných fotografií vybírá porota nejlepší snímky, které publikuje na Facebookový profil, kde se publikováním spustí hlasování pomocí Líbí se mi. Tři fotografie s nejvyšším počtem Líbí se mi vyhrávají. Termín hlasování je do nedělní půlnoci.

Ze soutěže budou vyřazeny příspěvky vulgární nebo poškozující jiné osoby či instituce.

Po ukončení soutěže, v pondělí 21.8.2017,  budou výherci vyhlášeni na facebookovém profilu pořadatele  https://www.facebook.com/laladesigncz/?fref=ts.

5. Výhry

Pořadatel poskytne výhercům jednu poukázku k nákupu v e-shopu na adrese www.laladesign.cz provozovaným pořadatelem (dále jen „výhra“). Soutěžící na 1. místě získá poukázku k nákupu v hodnotě 1.000 Kč, soutěžící na 2. místě poukázku v hodnotě 750 Kč a soutěžící na 3 místě v hodnotě 500 Kč. Hodnota poukázky se odečte od ceny vybraného zboží. Cena zboží musí převyšovat nebo být stejná jako je výše poukázky.

Výherce není oprávněn nárokovat jiné plnění než výhru stanovenou pořadatelem těmito pravidly soutěže. Výherce není oprávněn výhru reklamovat, hodnotu výhry nelze namísto poskytnutí výhry proplatit v penězích. Vymáhání výhry právní cestou je vyloučeno. Pořadatel soutěže neodpovídá za ztrátu, nedoručení či prodlení soutěžních zásilek či za prodlení či nedoručení oznámení zasílaných prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, formou elektronické pošty či jiným způsobem. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím výher.

6. Kontaktování výherce a doručení výhry

Výherce bude pořadatelem kontaktován prostřednictvím facebookové zprávy na profil, pod kterým vkládal svůj příspěvek pod soutěžní příspěvek na facebookové stránce provozovatele. Termín a způsob předání výhry bude s výhercem sjednán individuálně. Nebude-li výherce na jeho facebookovém profilu k zastižení a nepodaří-li se jej pořadateli kontaktovat, v důsledku čehož nebude možné sjednat způsob předání výhry, do čtrnácti dnů ode dne, kdy byl výherce uveřejněn v seznamu výherců na internetových stránkách provozovatele na internetové adrese www.laladesign.cz a na facebookovém profilu pořadatele  https://www.facebook.com/laladesigncz/?fref=ts výhra bez náhrady propadá pořadateli.

Výhra bude výherci předána dohodnutým způsobem nejpozději do 14 dnů ode dne zveřejnění výherců v seznamu výherců na internetových stránkách provozovatele na internetové adrese www.laladesign.cz a na facebookovém profilu pořadatele  https://www.facebook.com/laladesigncz/?fref=ts.

V případě, že se výhru nepodaří na adresu k tomuto účelu výhercem poskytnutou doručit, stane-li se výhra z jiného důvodu nedoručitelnou či odmítne-li výherce výhru ve lhůtě uvedené ve větě předchozí převzít, propadá  tato  výhra bez náhrady pořadateli.

7. Zpracování osobních údajů

Účastí v soutěži soutěžící vyjadřuje svůj souhlas se správou, zpracováním  a uchováváním svých osobních údajů (dále jen „osobní údaje“) pro účely soutěže v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Pro případ, že se soutěžící stane výhercem soutěže, souhlasí s uveřejněním svého jména a příjmení v seznamu výherců na internetových stránkách provozovatele na internetové adrese  www.laladesign.cz a na facebookovém profilu pořadatele  https://www.facebook.com/laladesigncz/?fref=ts.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s zařazením svých osobních údajů  do databáze pořadatele soutěže, stejně jako s jejich následným zpracováním pro marketingové účely pořadatele, tj. mimo jiné pro účely nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení pořadatele prostřednictvím elektronických prostředků v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností, v platném znění. Souhlas dle věty předchozí uděluje soutěžící na dobu do odvolání tohoto souhlasu.

Soutěžícímu náleží při zpracování jeho osobních údajů veškerá práva poskytovaná zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, v rozsahu tímto předpisem stanoveném. Soutěžící poskytuje své osobní údaje dobrovolně a při vědomí, že svůj souhlas může v souladu s obecně závaznými právními předpisy bezplatně formou e-mailu zaslaného na e- mailovou adresu (info@laladesign.cz) pořadatele soutěže odvolat. V případě pochybností o dodržování práv se s podnětem může soutěžící obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Další ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pravidla soutěže upravit či změnit či soutěž zcela zrušit bez udání důvodů a bez náhrady. Pro soutěž jsou platná pravidla soutěže ve znění, ve kterém jsou tato uveřejněna na internetových stránkách provozovatele na internetové adrese www.laladesign.cz.

Vymáhání účasti v soutěži či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Účastí v soutěži v rozporu s ustanoveními podmínek soutěže ztrácí soutěžící nárok na výhru. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách soutěže náleží pořadateli soutěže.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s těmito závaznými pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.


Zákazníkům se také líbí:

NUR Tray M bílý
 
Stolička Round šedá
 
 

 
 

Broste CopenhagenChocoMeCompagnie De ProvenceGalzoneHouse DoctorHübschIB LaursenKJ CollectionMrs.BloomMadam StoltzBrosteThe Scottish Fine SoapsTine K HomeThe Go'RoundNicolas VaheMy Deer Art

LALA design - Spolu s vámi tvoříme domov

 

Kontakt

info@laladesign.cz
+420 731 96 33 11

Výdejní místo

ComGate, PR Park, Hala D1
Do Čertous 2635/20
19300 Praha

Provozovatel obchodu

Darina Pavlíčková
Malostranská 444
375 01 Týn nad Vltavou
Česká republika

IČO: 71824219
DIČ: CZ8553261387

PayPal Visa MasterCard